ออกแบบตกแต่งภายใน 3

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

ออกแบบตกแต่งภายใน 4

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

วาดเส้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

ออกแบบเครื่องเรือน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

วิชาสัมมนาการออกแบบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

งานระบบประกอบอาคาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

คอมพ์พิวเตอร์เพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

แนวความคิดการออกแบบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

องค์ประกอบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

เขียนแบบเบื้องต้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

ออกแบบตกแต่งภายใน 5

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now