ออกแบบตกแต่งภายใน 3

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

109310839_3123923874329807_5378567984050
109310839_3123923874329807_5378567984050

press to zoom
117037513_3162980813757446_6749043404813
117037513_3162980813757446_6749043404813

press to zoom
107065040_3105080852880776_8093577398594
107065040_3105080852880776_8093577398594

press to zoom
109310839_3123923874329807_5378567984050
109310839_3123923874329807_5378567984050

press to zoom

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์ยุทธพล ตันติวรารัตน์   

ออกแบบตกแต่งภายใน 4

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

140846424_3632527636802759_3600969601558
140846424_3632527636802759_3600969601558

press to zoom
140578782_3632527420136114_5494384842036
140578782_3632527420136114_5494384842036

press to zoom
135227813_3603922396329950_5772238122991
135227813_3603922396329950_5772238122991

press to zoom
140846424_3632527636802759_3600969601558
140846424_3632527636802759_3600969601558

press to zoom

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์ยุทธพล ตันติวรารัตน์   
120074513_3313764045345788_1300937301806
120074513_3313764045345788_1300937301806

press to zoom
119985988_3313764128679113_7850839827828
119985988_3313764128679113_7850839827828

press to zoom
116692434_3171891286199732_2894058379786
116692434_3171891286199732_2894058379786

press to zoom
120074513_3313764045345788_1300937301806
120074513_3313764045345788_1300937301806

press to zoom

วาดเส้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์ยุทธพล ตันติวรารัตน์   
116737524_10218170088028506_683375469441
116737524_10218170088028506_683375469441

press to zoom
109825753_10218004769775653_253973261211
109825753_10218004769775653_253973261211

press to zoom
107892468_10218004768815629_218561092669
107892468_10218004768815629_218561092669

press to zoom
116737524_10218170088028506_683375469441
116737524_10218170088028506_683375469441

press to zoom

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์ณฐรัช กลันทกสุวรรณ
68458724_10157199605547367_6066818481590
68458724_10157199605547367_6066818481590

press to zoom
88079077_1104383449910244_77395510475798
88079077_1104383449910244_77395510475798

press to zoom
67406507_10157199607507367_7337578663140
67406507_10157199607507367_7337578663140

press to zoom
68458724_10157199605547367_6066818481590
68458724_10157199605547367_6066818481590

press to zoom

ออกแบบเครื่องเรือน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์พงศพัศ บัวแก้ว
104972555_1204400409908547_7959839781411
104972555_1204400409908547_7959839781411

press to zoom
105833563_1204400333241888_4095826531574
105833563_1204400333241888_4095826531574

press to zoom
67463132_10157197027687367_3761300214854
67463132_10157197027687367_3761300214854

press to zoom
104972555_1204400409908547_7959839781411
104972555_1204400409908547_7959839781411

press to zoom

วิชาสัมมนาการออกแบบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์พงศพัศ บัวแก้ว
51933294_823011021380823_757774407316799
51933294_823011021380823_757774407316799

press to zoom
70016856_956653104683280_383297992048980
70016856_956653104683280_383297992048980

press to zoom
51832472_823011038047488_386143049682308
51832472_823011038047488_386143049682308

press to zoom
51933294_823011021380823_757774407316799
51933294_823011021380823_757774407316799

press to zoom

โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
ผศ.นรินทร์ อ้วนดำ
62238336_10157063126437367_5760331943220
62238336_10157063126437367_5760331943220

press to zoom
107943043_1214254398923148_1327166374643
107943043_1214254398923148_1327166374643

press to zoom
64365221_10157063126337367_2736192173857
64365221_10157063126337367_2736192173857

press to zoom
62238336_10157063126437367_5760331943220
62238336_10157063126437367_5760331943220

press to zoom

งานระบบประกอบอาคาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์อานนท์ ลิ้มสุวรรณ์
68604817_941943422820915_277906228254867
68604817_941943422820915_277906228254867

press to zoom
84119384_1081221745559748_12732147897194
84119384_1081221745559748_12732147897194

press to zoom
83822370_1081221608893095_25359253521532
83822370_1081221608893095_25359253521532

press to zoom
68604817_941943422820915_277906228254867
68604817_941943422820915_277906228254867

press to zoom

คอมพ์พิวเตอร์เพื่อการออกแบบตกแต่งภายใน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์ชนัส คงหิรัญ
120191746_1276471779368076_5702328611523
120191746_1276471779368076_5702328611523

press to zoom
120156815_1276471872701400_4436041834080
120156815_1276471872701400_4436041834080

press to zoom
118136635_1252908555057732_2403567290215
118136635_1252908555057732_2403567290215

press to zoom
120191746_1276471779368076_5702328611523
120191746_1276471779368076_5702328611523

press to zoom

แนวความคิดการออกแบบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์ธนพล ลิ้มทัศธนกุล
อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์วิภาวี คุณาวิชยานนท์
49998223_795516610796931_259944174659305
49998223_795516610796931_259944174659305

press to zoom
83194499_10156434364981152_1063809136602
83194499_10156434364981152_1063809136602

press to zoom
49233445_795516590796933_660200014429867
49233445_795516590796933_660200014429867

press to zoom
49998223_795516610796931_259944174659305
49998223_795516610796931_259944174659305

press to zoom

องค์ประกอบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อาจารย์สมบัติ สุนทรจารุ
67403344_923487837999807_325009790002108
67403344_923487837999807_325009790002108

press to zoom
67505325_923488017999789_353159566582821
67505325_923488017999789_353159566582821

press to zoom
67188365_923488087999782_635740247405101
67188365_923488087999782_635740247405101

press to zoom
67403344_923487837999807_325009790002108
67403344_923487837999807_325009790002108

press to zoom

เขียนแบบเบื้องต้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
ผศ.นรินทร์ อ้วนดำ
74158665_1025147364500520_85144294534833
74158665_1025147364500520_85144294534833

press to zoom
118773732_1257220157959905_2058554024969
118773732_1257220157959905_2058554024969

press to zoom
74209712_1025148397833750_88632194569192
74209712_1025148397833750_88632194569192

press to zoom
74158665_1025147364500520_85144294534833
74158665_1025147364500520_85144294534833

press to zoom

ออกแบบตกแต่งภายใน 5

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

อ.คณะศิลปวิจิตร_ออกแบบ.png
อ.ดร.สืบสาย แสงวชิรบาล