เขียนแบบเบื้องต้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์สุกิจ พงษ์ปฎิเมธ

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

ออกแบบตกแต่งภายใน 3

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

อาจารย์ยุทธพล ตันติวรารัตน์   

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

วาดเส้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์ยุทธพล ตันติวรารัตน์   

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

อาจารย์ณฐรัช กลันทกสุวรรณ

คลิกที่รูปเพื่อขยาย  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now