จัดซื้อ - จัดจ้าง  

ประกาศ

  • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

  • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างบริการทำความสะอาดของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง จ้างเหมาอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง "เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔"

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now