นิทรรศการคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ประจำปี 2564
นิทรรศการคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ประจำปี 2564


จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านทัศนศิลป์และการออกแบบเป็นการแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้มีการพัฒนาการตนเองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด