• ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564

✅สามารถขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาได้ที่นี้ คลิ๊ก


🔹️ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

1. คลิกเลือก “สมัครเรียน”2. คลิกเลือก “ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร”3. คลิกเลือกสถานศึกษา “คณะศิลปวิจิตร” จากนั้นกรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน และเข้าสู่ระบบ4. คลิก ข้อมูลการชำระเงินค่ามอบตัว ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิก พิมพ์ใบชำระเงิน5. หลังจากชำระเงินแล้ว ถ่ายหรือแสกนหลักฐานแล้วส่งที่ อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน


📮และส่งเอกสารไปรษณีย์ขึ้นทะเบียนนักศึกษามาที่


ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่อยู่ 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จ.นครปฐม73170

โทร 024822176-77 ต่อ 346


*(ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร)


🔹️ส่งเอกสารแนบดังนี้

1.สำเนาใบระเบียนผลการเรียน(ปพ.๑)๔ ภาคเรียน จำนวน 2 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผลการตรวจร่างกาย ต้องตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ

4. ใบเสร็จการชำระเงินค่าทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,000 บาท

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now