ที่นี่เป็นสถานศึกษา....

แห่งการบ่มเพาะนวัตกรรมทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบจากรากเหง้า รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์ ยกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมให้ทางสถาบัน กระทรวง และชาติ

ประกาศ

background_ประกาศ09.jpg

ประกาศ

คณะศิลปวิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3​​​

background_ประกาศ01.jpg

ประกาศ

คณะศิลปวิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2

background_ประกาศ11.jpg

ประกาศ

คณะศิลปวิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1

 

ประกาศคณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานและกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

(COVID-19)ในส่วนของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ฉบับที่ ๑)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Internation Art & Design Exhibition

นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

นิทรรศการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน

(สีสันแห่งศาลายา):ความร่วมมือของทัศนศิลป์และการออกแบบสู่ชุมชน

บรรยากาศ สีสันแห่งศาลายา บ้านโรงหวด

สาธิตการทำดินสี โดย ผศ.สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

บรรยากาศในงานพิธีเปิดงาน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

Art Exhibition Water color 2020

นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด จากโครงการอบรมสีน้ำบุคคลภายนอก

คณะศิลปวิจิตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Internation Art & Design Exhibition

บทความวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์และงานแสดงนิทรรศการทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ จังหวัดลพบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
119734076_1302719626740029_1489682207050