รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

มาตรการช่วยเหลือนักศีกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

 

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
พื้นหลังสีฟ้า

การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ว!

  • Facebook
ประกวดศิลปกรรมเด็ก65.jpeg
Screenshot 2022-03-17 143337.jpg

นิทรรศการ
STUDENT’S
Art 
and Design Exhibition
academic 
year  2 0 2 1

Faculty of fine arts Bunditpatanasilpa institute

Visaual Arts (Thai Arts)

Visaual Arts (Painting)

Visaual Arts (Sculpture)

Visaual Arts (Printmaking)

Visaual Arts (Ceramic)

Interior Design

Drawing

Compositions

นิทรรศการ
ศิลปกรรม

นิทรรศการศิลปกรรมโดยคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท (ทัศนศิลป์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2564 การศึกษาวิชาทัศนศิลป์ (Visual arts) ได้อะไรจากการเรียนเรียนไปทำอะไรวิชานี้ในอดีตแยกสาขาออกไปตามเทคนิคต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ต่อมาได้รวมเทคนิคทั้งหมดเป็นศิลปะที่รับรู้ด้วยการเห็นด้วยตา ทั้งหมดนี้เรียกว่าวิชา ทัศนศิลป์งานศิลปะที่มองเห็น รับรู้ด้วยตาแต่ปัจจุบันขอบเขตของงานทัศนศิลป์ได้ขยายความหมายออกไปรวมไปถึงเสียง และกลิ่น เช่น ผลงานภาพเคลื่อนไหว ผลงานติดตั้งจัดวาง แสง สี เสียง และกลิ่นครอบคลุมการรับรู้ของมนุษย์ทั้งหมด ฯ

cover_ART-EX-Silpakarm2021.jpg
cover_FFA_Art_Ex_2021.jpg

นิทรรศการคณาจารย์

นิทรรศการคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ประจำปี 2564

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านทัศนศิลป์และการออกแบบเป็นการแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน

ซึ่งได้มีการพัฒนาการตนเองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร

cover_international_art-design_ex_2021.jpg

Internation Art & Design Exhibition
 

นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย

"เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน"

ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

นิทรรศการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน

(สีสันแห่งศาลายา):ความร่วมมือของทัศนศิลป์และการออกแบบสู่ชุมชน

119216252_1297248650620460_8268401314324077409_n
119216252_1297248650620460_8268401314324077409_n

press to zoom
120095469_1302719330073392_7102126080153040197_n
120095469_1302719330073392_7102126080153040197_n

press to zoom
119785240_1302715896740402_7148332424567293013_n
119785240_1302715896740402_7148332424567293013_n

press to zoom
119216252_1297248650620460_8268401314324077409_n
119216252_1297248650620460_8268401314324077409_n

press to zoom
1/6

บรรยากาศในงานพิธีเปิดงาน
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

โปสเตอร์63.2.jpg

Art Exhibition Water color 2020

นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด จากโครงการอบรมสีน้ำบุคคลภายนอก

คณะศิลปวิจิตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

cover_international_art-design_ex_2020.jpg

Internation Art & Design Exhibition

บทความวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์และงานแสดงนิทรรศการทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ จังหวัดลพบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ArtExhibition_2020_E-book-1.jpg

นิทรรศการคณาจารย์

นิทรรศการคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ประจำปี 2563

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ เป็นการแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้มีการพัฒนาการตนเองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร