ที่นี่เป็นสถานศึกษา....

แห่งการบ่มเพาะนวัตกรรมทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบจากรากเหง้า รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์ ยกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมให้ทางสถาบัน กระทรวง และชาติ

ประติมากรรม
ประติมากรรม

thai05
thai05

paint01
paint01

ประติมากรรม
ประติมากรรม

The greatest foundation
The greatest foundation

together for change (1)
together for change (1)

Do the impossible.
Do the impossible.

The greatest foundation
The greatest foundation

ประกาศ

background_ประกาศ09.jpg

ประกาศ

คณะศิลปวิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 4​​​

background_ประกาศ01.jpg

ประกาศ

คณะศิลปวิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3

background_ประกาศ11.jpg

ประกาศ

คณะศิลปวิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2

 

ประกาศคณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานและกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

(COVID-19)ในส่วนของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ฉบับที่ ๑)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1/2

Internation Art & Design Exhibition

นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

นิทรรศการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน

(สีสันแห่งศาลายา):ความร่วมมือของทัศนศิลป์และการออกแบบสู่ชุมชน

บรรยากาศ สีสันแห่งศาลายา บ้านโรงหวด

สาธิตการทำดินสี โดย ผศ.สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

119973031_1302715873407071_2404958630168
119973031_1302715873407071_2404958630168

119886444_1302716050073720_3313520954020
119886444_1302716050073720_3313520954020

119734076_1302719626740029_1489682207050
119734076_1302719626740029_1489682207050

119973031_1302715873407071_2404958630168
119973031_1302715873407071_2404958630168

บรรยากาศในงานพิธีเปิดงาน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

119216252_1297248650620460_8268401314324

Art Exhibition Water color 2020

นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด จากโครงการอบรมสีน้ำบุคคลภายนอก

คณะศิลปวิจิตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Internation Art & Design Exhibition

บทความวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์และงานแสดงนิทรรศการทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ จังหวัดลพบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการคณาจารย์

นิทรรศการคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ประจำปี 2563

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ เป็นการแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้มีการพัฒนาการตนเองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตร