top of page
คณะศิลปวิจิตร_รอบ3-66.png

เปิดรับสมัครรอบ 3

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

มาตรการช่วยเหลือนักศีกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการทัศนศิลป์และการออกแบบระดับนานาชาติ 2566
ณ จังหวัดจันทบุรี

14 - 15 มกราคม 2566

สูจิบัตร ศิลปินต่างประเทศและไทย 65 จันทบุรี_Page_001.jpg
poster_silpakarmdek 18.jpg

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ในหัวข้อ
“ศิลปวัฒนธรรมไทย”

นิทรรศการ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

bottom of page