cover_โครงการ.png

โครงการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

15 ก.ย. 2564

ระลึก อาจารย์ศิลป์ พีระศรี

บทความ

AJ_Opart.jpg

ขอแสดงความยินดีกับผศ.โอภาส นุชนิยม

27 ส.ค. 2564

ได้รับรางวัลดีเยี่ยมในผลการตัดสินการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง เทคนิคการใช้วัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา

บทความ

ผลงานคณาจารย์

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์