ข่าวสาร

ประกาศคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานและกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

(COVID-19)ในส่วนของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

                                                (ฉบับที่ ๑)

ประกาศรายชื่อ

"ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก"

"เข้าศึกษาต่อ"

          ระดับปริญญาตรี

            ประจำปีการศึกษา 2564

            หลักสูตรศิลปบัณฑิต(4ปี)

  • สาขาวิชาทัศนศิลป์

  • สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

สถานศึกษา

แห่งการบ่มเพาะนวัตกรรม ทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบจากรากเหง้า รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์

ยกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมให้ทางสถาบัน กระทรวงและชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน

(สีสันแห่งศาลายา):ความร่วมมือของทัศนศิลป์และการออกแบบสู่ชุมชน

บรรยากาศ สีสันแห่งศาลายา บ้านโรงหวด

สาธิตการทำดินสี โดย ผศ.สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

บรรยากาศในงานพิธีเปิดงาน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

Art Exhibition Water color 2020

นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด จากโครงการอบรมสีน้ำบุคคลภายนอก

คณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Internation Art & Design Exhibition

บทความวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์และงานแสดงนิทรรศการทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ จังหวัดลพบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กิจกรรม

โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563

บรรยากาศอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ ปี 2563

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศิลปศึกษา วังหน้า

วิทยากร อาจารย์กมล สุวุฒโฑ ผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ และอดีตอธิการบดี

และทีมผู้ช่วยคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now