สถานศึกษา

แห่งการบ่มเพาะนวัตกรรม ทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบจากรากเหง้า รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์

ยกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมให้ทางสถาบัน กระทรวงและชาติ

รับสมัครป.โท

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ปิดรับสมัครระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สมัครได้ 2 ช่องทาง

- สมัครทางเว็ปไซต์                   ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ย. 63 นี้

- สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า

(เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2563 ในเวลาราชการ

สถานที่เรียน

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

2. คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (สีสันแห่งศาลายา):ความร่วมมือของทัศนศิลป์และการออกแบบสู่ชุมชน

พิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
เวลา14.00น. ณ หอศิลป์วังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดแสดงงานระหว่างวันที่21-30 กันยายน 2563

บรรยากาศ สีสันแห่งศาลายา บ้านโรงหวด

สาธิตการทำดินสี โดย ผศ.สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

บรรยากาศในงานพิธีเปิดงาน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

Art Exhibition Water color 2020

นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด จากโครงการอบรมสีน้ำบุคคลภายนอก

คณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กิจกรรม

โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563

บรรยากาศอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ ปี 2563

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศิลปศึกษา วังหน้า

วิทยากร อาจารย์กมล สุวุฒโฑ ผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ และอดีตอธิการบดี

และทีมผู้ช่วยคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
thai05