ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
คณบดีคณะศิลปวิจิตร

  • Facebook

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

อาจารย์วิสุทธิ์ ยิ้มประเสริญ

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Jane Doe

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

James Doe

  • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.