สถานศึกษา

แห่งการบ่มเพาะนวัตกรรมทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบจากรากเหง้า รักษา ต่อยอด สร้างสรรค์ ยกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมให้ทางสถาบัน กระทรวง และชาติ

ประกาศ

ประกาศรายชื่

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศิลปบัณฑิต ( 4 ปี )​​​

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

 

ประกาศรายชื่

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศิลปบัณฑิต ( 4 ปี )​​​

 

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ประกาศคณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานและกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

(COVID-19)ในส่วนของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ฉบับที่ ๑)

คู่มือ

คู่มือ

วิทยานิพนธ์ และ ศิลปนิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2556

คู่มือและระเบียบปฏิบัติ

การทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน

(สีสันแห่งศาลายา):ความร่วมมือของทัศนศิลป์และการออกแบบสู่ชุมชน

บรรยากาศ สีสันแห่งศาลายา บ้านโรงหวด

สาธิตการทำดินสี โดย ผศ.สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

บรรยากาศในงานพิธีเปิดงาน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

Art Exhibition Water color 2020

นิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด จากโครงการอบรมสีน้ำบุคคลภายนอก

คณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Internation Art & Design Exhibition

บทความวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์และงานแสดงนิทรรศการทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ จังหวัดลพบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
 
 

กิจกรรม

โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563

บรรยากาศอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ ปี 2563

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศิลปศึกษา วังหน้า

วิทยากร อาจารย์กมล สุวุฒโฑ ผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ และอดีตอธิการบดี

และทีมผู้ช่วยคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now